Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Γιατί να παρακολουθήσω ομάδα γονέων


 Γιατί να παρακολουθήσω ομάδα γονέων

Ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους συμμετέχουν οι γονείς σε

αυτές τις ομάδες είναι η δυσκολία που  υπάρχει στο χειρισμό ων παιδιών και την

επίλυση των προβλημάτων, που είναι πιο έντονη κατά την διάρκεια της εφηβείας.Αυτό

έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς να φορτώνονται με άγχος και υποχρεώσεις.Όπως

συχνά λέγεται είναι εύκολο να γίνεις γονιός, αλλά είναι δύσκολο να είσαι γονιός.Για να

είναι κανείς γονιός προΰποθέτει κάποιας μορφής μάθηση (πληροφορίες/βιωματική)

Η  ομάδα διευκολύνει τους γονείς να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τις αγωνίες 

τους  και τα συναισθήματά τους και μέσα από αυτό να γνωρίσουν καλύτερα τον σαυτό

τους.Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν και στην συνέχεια

να κατανοήσουν τα παιδιά τους.


Όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη μιας ζεστής και υποστηρικτικής σχέσης με τους γονείς.

Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε παιδί είναι ξεχωριστό,όπως και η

κάθε οικογένεια διαφέρει από την άλλη.Στόχος λοιπόν δεν είναι να δώσουμε

συνταγές, αλλά να βοηθήσουμε τον κάθε γονιό να κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι

καλύτερο για ο παιδί του.Άλλωστε είναι αδιαμφισβήτητο ότι όλοι οι γονείς θέλουν το

καλύτερο για τα παιδιά τους.Βασικός λοιπόν στόχος είναι η στήριξη του γονέα στον

ρόλο του, μιας και αυτός είναι ο βασικός παιδαγωγός των παιδιών του και παίζει πολύ

σημαντικό ρόλο  στην διαμόρφωση ρης προσωπικότητας του.

Πολύτιμη σε αυτή την προσπάθεια  είναι η ενεργή συμμετοχή των γονέων, γιατί μέσα


από την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μαθαίνει ο ένας από τον άλλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου